Політика конфіденційності

Дата введення в дію: 01.01.2024.

Дана Політика конфіденційності (далі за текстом – «Політика») регулює відносини у сфері захисту персональних даних відвідувачів веб-сайту https://geothermalukraine.org/    (далі за текстом – «Сайт»), який належить ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ГЕОТЕРМАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 44900467, адреса місцезнаходження: 76000, Україна, Івано-Франківськ вул. Карпатська, 15), зареєстрованій згідно чинного законодавства України (далі за текстом – «Організація»).

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Дана Політика розроблена з метою інформування суб’єктів персональних даних про порядок обробки їх персональних даних під час відвідування/користування Сайтом, а також з метою забезпечення захисту їх персональних даних під час такої обробки. З метою підвищення якості обслуговування та безпеки зберігання даних наших користувачів, інформуємо Вас про те, які саме дані ми збираємо і яким чином їх використовуємо на нашому Сайті. Ми з повагою ставимось до конфіденційної інформації будь-якої особи, яка відвідує наш сайт, тому на підставі вимог чинного законодавства України та регламенту Європейського парламенту і ради нами була підготовлена дана Політика конфіденційності. Ця Політика не поширюється на сайти, перехід на які здійснюється за допомогою гіперпосилань, розміщених на нашому Сайті.

1.2. Дана Політика, а також діяльність Організації, пов’язана із збиранням, обробкою, зберіганням та іншими правомірними діями щодо персональних даних, регулюється: Конституцією України; Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2287-VI; іншими чинними нормативно-правовими актами України, які регулюють питання захисту персональних даних; ратифікованими в України міжнародними нормативно-правовими актами.

До правовідносин, які виникають у Організації у зв’язку з обробкою персональних даних резидентів іноземних юрисдикцій, також застосовується право (в тому числі міжнародне), національні та міжнародні нормативно-правові акти, що регулюють питання захисту персональних даних резидентів таких країн.

1.3. В даній Політиці терміни вживаються у наступному значенні:

1.4. Розпорядником персональних даних, які обробляються у зв’язку з відвідуванням/використанням опцій Сайту є Організація. Організація має право доручити повністю або частково обробку персональних даних третім особам на підставі договору, укладеного відповідно до вимог чинного законодавства.

1.5. Фізична особа є суб’єктом персональних даних за даною Політикою, якщо вона є відвідувачем Сайту, в т.ч. якщо вона використовує будь-які опції, доступні на Веб-сайті.

Розміщення даної Політики за посиланням, вказаним в п. 6.1. цієї Політики, є повідомленням суб’єктів персональних даних про розпорядника, склад та зміст персональних даних, що збираються у зв’язку з відвідуванням/використанням Сайту, про права таких суб’єктів, мету збору їх персональних даних та третіх осіб, яким можуть передаватись такі персональні дані.

1.6. Організація гарантує, що:

1.7. Метою обробки персональних даних, отриманих в процесі функціонування Сайту, є здійснення Організацією своєї статутної діяльності:

2. ЗБІР ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

2.1. Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в Базі персональних даних чи окремій таблиці Бази даних Сайту.

2.2. Організація може збирати та обробляти наступну інформацію про Вас:

2.3. Те, яким чином Організація обробляє Ваші персональні дані, залежить від того, як ви використовуєте Сайт та взаємодієте з ним. Частина інформації може надаватись безпосередньо Вами під час використання Сайту або в інший спосіб; іншу інформацію Організація може збирати та обробляти самостійно за допомогою автоматизованих технологій, що використовуються на Сайті.

2.4. Правові підстави обробки даних: при відвідуванні Сайту Організації обробляє Ваші персональні дані, якщо

2.5. Організація використовує Ваші персональні дані лише з метою та в цілях, визначених цією Політикою та чинним законодавством, зокрема (але не обмежуючись),

2.6. Поширення Ваших персональних даних здійснюється виключно за Вашою згодою або у випадках, визначених цією Політикою та чинним законодавством.

Персональні дані можуть бути передані третім особам у наступних випадках:

За винятком випадків, передбачених у цій Політиці, ми зобов’язуємося не надавати вашу особисту інформацію третім особам.

2.7. Період зберігання персональних даних.

Ваша згода на опрацювання персональних даних діє протягом невизначеного строку. Строк зберігання Ваших персональних даних не обмежений. Ваші персональні дані обробляються у строк, не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення та цілей, визначених цією Політикою.

Ваші персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:

2.8. Організація не здійснює обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних, окрім випадків, визначених законодавством.

3. ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

3.1. При відвідуванні/користуванні Веб-сайтом Ви маєте право:

3.2. Ви маєте право звернутись з питаннями, пов’язаними із збиранням, використанням, зберіганням та іншою обробкою Ваших персональних даних, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, із яким можна зв’язатись через адресу електронної пошти hotline@ombudsman.gov.ua. Якщо у вас виникли запитання щодо цієї Політики або якщо ви отримали будь-яке небажане електронне сповіщення, надіслане Організацією або начебто надіслане від імені Організації, будь ласка, зв’яжіться з нами безпосередньо за адресою електронної пошти info@geothermalukraine.org 

4. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Захист персональних даних користувачів Сайту Організації мають забезпечувати всі працівники та члени Організації.

4.2. Організація використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, але не гарантує абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Організації.

4.3. Організація забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

4.4. У разі наявності скарг від користувачів Сайту Організації щодо порушення конфіденційності їхніх даних, такі скарги розглядаються на засіданні Правління Організації. Подальші кроки щодо врегулювання ситуації приймають рішенням засідання Правління Організації. У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, спір вирішується в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

5. ВЗАЄМОДІЯ ВЛАСНИКА З ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ СТОСОВНО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

5.1.Ми не здійснюємо передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою чинного законодавства України, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці.

5.2. Доступ до Ваших персональних даних можуть мати наші уповноважені працівники, які надали згоду на забезпечення конфіденційності персональних даних Користувачів, а також треті особи, які надають нам послуги з підтримки і адміністрування Сайту, інші послуги, пов’язані із здійсненням Власником неприбуткової діяльності. Наші уповноважені працівники та/або треті особи на підставі укладених з нами договорів зобов’язуються дотримуватись усіх вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних Користувачів та їх конфіденційності.

5.3. Організація надає доступ до особистої інформації іншим юридичним і приватним особам, які не мають відношення до Організації, лише за таких обмежених обставин:

6. ЗМІНИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

6.1. Організація залишає за собою право переглядати та змінювати положення даної Політики. Актуальна редакція цієї Політики розміщена Сайті за посиланням: https://geothermalukraine.org/    

6.2. Внесення змін до Політики конфіденційності. До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення Користувачів про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, але не виключно, при зміні вимог законодавства.

6.3. . У випадку внесення істотних змін до цієї Політики – буде розміщено повідомлення на Сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Користувачі не відмовляються від їх прийняття в належній письмовій формі, це означатиме, що Користувачі погоджуються з відповідними змінами Політики.