ДІЯЛЬНІСТЬ

прокрути вниз

Дослідження та інновації

Демонстрація дослідницьких ініціатив, технологічних досягнень та інноваційних рішень для пошуку, розвідки та видобутку геотермальних ресурсів в Україні.

адвокація та політика

Участь в розробці пропозицій щодо правового регулювання та змін нормативно-правових актів у сфері розвитку геотермальної енергетики та надрокористування в Україні.
Участь в розробці раціональних політичних та фінансових механізмів для стимулювання геоенергетики та можливості практичної реалізації проектів розвиватися на енергетичному ринку України.
Доступ до відповідної (науково-дослідної) інформації, індивідуальних галузевих стандартів і протоколів, інновацій та інвестиційних можливостей.

Науково-просвітницька діяльність та інформаційні кампанії

Наші освітні програми спрямовані на подолання розриву в знаннях і надання професіоналам, студентам і громадам необхідних знань, навичок і розуміння специфіки проектів геотермальної енергетики. Геотермал Україна пропонує семінари, тренінги та воркшопи для нарощування геотермального потенціалу в Україні та розвитку кар’єри в геотермальному секторі енергетики.
Організація форумів і конференцій для залучення спільнот, студентів, професіоналів і зацікавлених сторін до обміну досвідом і знаннями про геотермальну енергію, її переваги та роль у стійких енергетичних рішеннях.
Геотермал Україна поширює інформацію, ділиться прикладами та історіями успіху та заохочує дискусії навколо геотермальної енергії через публікації, веб-сайти, соціальні медіа та платформи.

МІжнародна співпраця

Геотермал Україна встановлює звʼязки та співпрацює з державними та місцевими органами влади, науковими інститутами та університетами, відповідними бізнес-структурами, міжурядовими та міжнародними організаціями для обміну передовим досвідом, навиками  та ресурсами для широкого впровадження геотермальної енергетики в Україні.