публікації

Постер «Геотермальний потенціал в Україні»

11/2023

Україна має великий потенціал для використання геотермальної енергії як ефективного джерела сталого розвитку. Команда ГО «Геотермал Україна» підготувала постер щодо потенціалу використання геотермальних джерел енергії в Україні.

Основні інсайти постеру:

- Україна багата ресурсами геотермальних джерел енергії, але цей вид відновлюваної енергії сильно недооцінюється. Загальний річний технічно досяжний геотермальний потенціал дорівнює 8,4 млн. т н.е. на рік або 98,6 ТВтгод, а його використання може заощадити близько 10 млрд кубометрів природного газу.

- Геотермальні ресурси в основному представлені гідротермальними водами та гарячими сухими породами.

- Перспективними для геотермії є чотири геосинклінальні артезіанські басейни України:

Закарпатський, Передкарпатський, Дніпровсько-Донецький та Причорноморський, які відповідають нафтогазоносним регіонам України. Найбільш сприятливими умовами для формування геотермальних ресурсів характеризуються газові, газоконденсатні та деякі родовища нафти. Особливо це стосується виснажених газових родовищ, які під час експлуатації заповнюються водою.

- Україна належить до країн із середнім геотермальним градієнтом, коливається від 2 до 8,4°C/100 м, а тепловий потік коливається від 20 до понад 135 мВт/м2.

- Температура на глибині 0,5 км коливається від 13 до 43ºС. Низькі значення характерні для Українського щита (центральна Україна) та його схилів, високі – для нафтогазоносних регіонів. У Донбасі чітко спостерігається, де температурні аномалії приурочені до певних структур, насамперед до проникних розломів, що свідчить про значний внесок конвективного теплообміну флюїдів у формування теплового поля навіть на такій малій глибині. Загальний діапазон температур на глибині 3 км становить приблизно 55-145ºС. Слід зазначити, що в межах Закарпатської западини на глибині 4 км наявні темпертаруні аномалії понад 210ºС.

- Наразі низькотемпературні (40–70°С) термальні води Закарпаття використовуються в основному в бальнеологічних, а також лікувально-рекреаційних цілях, а низькоентальпійні геотермальні ресурси Криму – переважно для потреб теплопостачання.

- Геотермальна енергія є важливим компонентом енергетичної стратегії України, спрямованою на забезпечення енергетичної безпеки, зменшення викидів парникових газів та стимулювання економічного розвитку. Широке впровадження геотермальних технологій може сприяти створенню сталого, ефективного та конкурентоспроможного енергетичного сектору в Україні.

Детальніше з постером можна ознайомитись за посиланням.